Zerówka w Szkole Impro

Improwizacja to spontaniczne tworzenie, z łacińskiego improvisus czyli…